Tone Škulj

računalničar

Instalacije in posodobitve Windows sistemov, preganjanje računalniške zalege,…